Aanschaf pup

Aanschaf pup

U wilt een pup kopen, wat nu?
Het aanschaffen van een pup mag nooit een impulsieve daad zijn. Realiseert u zich dat een hond gemiddeld 14 jaar oud kan worden. Het is daarom heel belangrijk dat u een hond aanschaft die gezond is, sociaal omgaat met andere honden en mensen en die qua karakter goed bij u past. Ook omstandigheden bij u thuis of in uw omgeving moeten aansluiten bij het ras. Heeft u een druk gezin, bent u al wat ouder en kunt u niet zo heel ver meer lopen, woont u in een flat? Allemaal omstandigheden waardoor u niet voor iedere hond geschikt bent.

Fokker
Let op, niet alle fokkers zijn even betrouwbaar. Nog steeds laten veel mensen zich verleiden tot de aanschaf van een pup bij malafide fokkers. Deze mensen hebben maar één ding voor ogen: geld! De pups beginnen hun leven vaak slect, ze lijden vaak aan diverse ziektes en hebben veelal last van oormijt, luizen en wormen. Bovendien is het beter om niet aan deze “handel” mee te werken, des te eerder zal die ophouden te bestaan.

Hoe zoekt u een betrouwbare fokker:
Informeer bij de Raad van Beheer naar goede rasverenigingen en fokkers van een bepaald ras. Tel. 020-6644471 of op internet: www.raadvanbeheer.nl.

U heeft de pup opgehaald, wat nu?
Wij raden u aan om binnen een korte tijd een afspraak te maken met uw dierenarts. Niet alleen voor het enten, maar ook om de gezondheid te beoordelen en te kijken naar het gedrag van de pup. Ook geven wij advies over de verzorging, voeding en opvoeding van de pup.

LET OP : Vanaf 29-12-14 geen pups onder 15 weken mee naar Nederland

hond2

Bent u van plan een pup te kopen bij een buitenlandse fokker? Houd er dan rekening mee dat vanaf 29-12-2014 honden, katten of fretten onder 15 weken Nederland niet meer in mogen!

Vanaf deze datum moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiës enting hebben. De rabiësvaccinatie mag pas vanaf 12 weken gegeven worden (ook als de fabrikant van het vaccin een jongere leeftijd opgeeft!) en is pas geldig 3 weken na het toedienen. De pup is dan inmiddels minstens 15 weken oud en mag dan pas de grens over.

Tot nog toe was voor pups die uit EU landen naar Nederland kwamen een uitzondering mogelijk en konden ze tot een leeftijd van 3 maanden zonder rabiuesvaccinatie worden meegenomen. Om insleep van rabiës te voorkomen wordt deze uitzondering opgeheven. Dit betekent bovendien dat grote partijen jonge pups die uit het buitenland, vooral uit Oost-Europa, Nederland worden binnengebracht, ook niet meer zijn toegestaan als de dieren nog geen 15 weken oud zijn en geen geldige vaccinatie tegen rabiës hebben.

Voor wie een pup wil kopen bij een buitenlandse fokker, betekent dit dat men met de fokker overeen moet komen dat de pup tot hij 15 weken oud is bij de fokker kan blijven. Dat betekent ook dat het nog belangrijker is dat de fokker veel aan socialisatie doet, omdat de pup nu zijn hele eerste socialisatieperiode bij de fokker door zal brengen. Hij moet daar kennis kunnen maken met allerlei verschillende mensen en kinderen, met andere honden, met huiselijke geluiden en omstandigheden, maar ook buitensituaties zoals straten met verkeer of met andere dieren. Ga dus voor u een dergelijke koop sluit, goed na of de fokker van uw keuze hieraan kan voldoen!

Overigens geldt de regel zoals gezegd ook voor katten en fretten: ook zij mogen straks pas worden ingevoerd als ze 15 weken oud zijn en een geldige rabiësvaccinatie hebben. Kittens of fretten-pups moeten dus ook tenminste 15 weken bij de fokker mogen blijven. Overleg dat bijtijds als u een dier van een buitenlandse fokker wilt aanschaffen.