Castratie ram

Castratie ram

Rammen zijn geslachtsrijp vanaf ongeveer 3 maanden oud. Het is dus belangrijk dat ze op die leeftijd gescheiden van de voedsters zitten, tot ze de leeftijd bereiken dat ze gecastreerd kunnen worden (ongeveer 6 maanden). Dit hoeft niet de enige reden te zijn om uw mannelijk konijn te laten castreren. Sommige kunnen namelijk agressief worden naar soortgenoten en/of naar de eigenaren en ook kunnen zij gaan sproeien in huis.

Is mijn konijn nog vruchtbaar na een castratie?
Let op: de eerste 2-3 weken na de castratie is het konijn nog in staat nakomelingen te verwekken! Als u dit wit voorkomen, houdt uw konijnen dan nog een paar weken na de castratie apart.

De operatie
De ingreep vindt plaats onder gehele narcose en ze blijven in de kliniek tot ze weer helemaal wakker zijn. In de praktijk betekent dit: ‘s morgens rond 9 uur brengen en in de loop van de middag weer naar huis.
Konijnen hoeven voor de narcose niet te vasten, eten en drinken mag gewoon blijven staan.
Als nazorg thuis is het vooral van belang dat het dier een warm en rustig plekje krijgt. Binnen 24 uur na de ingreep moeten ze weer wat gaan eten en drinken.