Loopsheid

De loopsheid

De eerste loopsheid treedt meestal op tussen de 6 en 12 maanden. Gemiddeld genomen duurt de loopsheid 20 dagen. Met name tijdens de eerste 10 dagen vertoont de teef bloederige uitvloeiing. Zij wordt aantrekkelijk voor reuen, maar laat meestal pas in de tweede helft van de loopsheid een dekking toe. In die periode is zij ook het meest vruchtbaar.

Gedurende de twee maanden die volgen op de loopsheid vertoont de teef vaak wat loom gedrag; zij staat onder invloed van het zwangerschapshormoon progesteron. Sommige teven vertonen met name in de laatste maand schijndracht, o.a. melkgift en nesteldrang. Het kan nodig zijn om dit met medicijnen te behandelen.