Vogelgriep

Vogelgriep

De afgelopen weken is in meerdere landen in Europa melding gedaan van vogelgriep (type H5N8) bij wilde watervogels. Op 9 november is ook in Nederland vogelgriep vastgesteld bij wilde watervogels. Hierdoor is er een aanzienlijk hoger risico voor de Nederlandse pluimvee sector voor de insleep van het vogelgriepvirus.

 

In Nederland zijn veel wilde watervogels en veel pluimveebedrijven. Om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen is er door het ministerie van Economische Zaken een landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimveebedrijven ingesteld. Dit geldt voor alle vogels die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild.

 

Hobbyhouders van hoenderachtigen (zoals kippen), roofvogels en duiven, moeten hun vogels in een volière of gebouw houden. Op die manier kan contact met wilde vogels zoveel mogelijk voorkomen worden.